Projekti

Projekts “Darba migrantu informācijas centrs”

Lai izstrādātu ilgtermiņa koordinācijas sistēmu migrantu atbalstam no trešām valstīm, INEUROPE komanda kā vienas pieturas aģentūra sniedz iespēju saņemt dažādus pakalpojumus, informācijas apmaiņa starp ārvalstu pilsoņiem, dažādu sfēru pakalpojumu sniedzējiem  un specialistiem, kas strādā ar šo mērķa grupu, darba devējiem.

Projekta “Darba migrantu informācijas centrs” galvenie virzieni

-Informācijas pieejamības paplašināšana apmeklētājiem, kuri ir ieguvuši atļauju uzturēties Latvijā

– Konsultantu atbalsts, informācijas līnija, tulku pakalpojumi

– Neoficiālo izglītības un kultūras pasākumu organizēšana kopā ar brīvprātīgajiem un citiem nevalstiskajam organizācijām.

Projekts “Vieta darba devēju un darba imigrantu sanāksmēm”

-Sadarbības koordinācija ar darba devējiem starpnozaru dialoga platformas ietvaros, iesaistot darba devēju organizācijas, individuālus darba devējus, valsts, pašvaldību, privātās un nevalstiskās organizācijas Latvijā un Eiropas Savienībā.

– Elektroniskā datubāze, kas ir paredzēta datu apmaiņai starp darba devējiem un darba migrantiem no trešām valstīm.

– Informācija par darba devēju un darbinieku tiesībām un pienākumiem

Projekts “Pakalpojumi darba imigrantu un viņu ģimeņu atbalstam”

– nodarbinātība (darba tiesības, darba meklēšana priekš  likumīgiem imigrantiem un viņu ģimenēm)

– ģimenes tiesības (ģimenes apvienošana, šķiršanās, mantojuma jautājumi utt.)

– migrācija (uzturēšanās atļaujas, vīzas, pilsonība)

– nomas tiesības (jautājumi , saistīti ar mājokli )

– izglītības dokumentu legalizēšana, pielīdzināšanā un atzīšana

– uzņēmējdarbības uzsākšana (jautājumi, kas saistīti ar komercdarbību) un citi.

Projekts “Darba migrantu profesionālās izglītības un sertificēšanas iespēju uzlabošana”

Projekta ietvaros tiek sniegts atbalsts darba migrantiem pielāgošanās, profesionālas kvalifikācijas un profesionālas izglītības jomās, kā arī  Eiropas sertifikātu un starptautisko atbilstības sertifikātu iegūšana, reglamentēto profesiju diplomu un sertifikātu atzīšana, pārkvalifikācija

Projekts “Izglītība un sabiedrības integrācija”

Projekta uzdevums ir saprast, kādas īpašas vajadzības pastāv laikā, kad imigrants atbrauc, lai dzīvotu citā valstī.

Darba migrantu un viņu ģimeņu iepazīšana ar valsts vēsturi, tradīcijām, valodu, veselības aprūpes sistēmu, nodarbinātību un uzņēmumu dibināšanu, izglītības sistēmu, kultūras tradīcijām un reliģiskiem jautājumiem, kā arī viņu savstarpējo komunikāciju.