Pretendentam

Jūs esat no Latvijas vai valsts, kas nav Eiropas Savienības dalībvalsts, un Jums ir nepieciešams atbalsts un konsultācijas? Mūsu speciālisti vienmēr ir Jūsu rīcībā!

Mūsu mājaslapā ir publicēta informācija saistībā ar trešo valstu pilsoņu integrāciju Latvijā, tostarp:

– pieejamie pakalpojumi trešo valstu pilsoņiem;

– aktuālā informācija par integrācijas pasākumiem, ko īsteno valsts un nevalstiskās organizācijas;

– trešo valstu pilsoņiem paredzētie informatīvie materiāliem un resursi.

 

Aicinām Jūs izmantot konsultācijas un saņemt atbildes uz dažādiem sociāliem un juridiskiem jautājumiem par dzīvi Latvijā, piemēram:

– jautājumi par sociālo palīdzību (veselības aprūpe, sociālie pakalpojumi, nodokļi);

– nodarbinātība (VAKANCES, darba tiesības);

– migrācija (ieceļošanas atļauja, vīzas, uzturēšanās atļaujas);

– īres un pirkuma tiesības (jautājumi saistībā ar mājokli);

– ģimenes tiesības (ģimenes apvienošanās u. c.);

– kvalifikācijas paaugstināšana, Eiropas sertifikātu iegūšana darbam Eiropas Savienībā (95. kods u. c.), izglītības dokumentu legalizēšana un atzīšana;

– uzņēmējdarbības uzsākšana (jautājumi saistībā ar komercdarbību u. c.);

– juridiskā palīdzība darba migrantiem un viņu tiesību aizstāvība.