Par mums

Kāpēc mēs?

Cilvēki visdažādāko iemeslu dēļ pamet valsti, kurā ir dzimuši, un pārceļas uz jaunu dzīvesvietu. Centieni iegūt pieprasītu izglītību, vēlme dzīvot un strādāt valstī ar augstu sociālekonomiskās attīstības līmeni, pašrealizācijas iespēju trūkums – tas ir nepilnīgs to apstākļu uzskaitījums, kas liek cilvēkam pamest mājas, darbu, dzimteni. Jaunas, labākas, dzīves meklējumi citās valstīs ir saistīti ar cerībām uz stabilitāti, nodrošinātu nākotni sev un saviem bērniem, kvalitatīvu veselības aprūpi. Imigrācija – tā ir unikāla iespēja sākt jaunu dzīvi, iespēja senu plānu un nepiepildītu sapņu īstenošanai.

Tomēr vīzu saņemšana, politiskā patvēruma, citas valsts pilsonības iegūšanas process nav vienas dienas jautājums. Cilvēkam, kurš nolēmis pārcelties, neizbēgami radīsies daudz jautājumu: vai ir vērts doties? Kuru valsti izvēlēties? Kādi dokumenti ir nepieciešami? Cik lielifinanšu līdzekļunepieciešami sākotnējam laika posmam? Visbeidzot – vai vispār ir izredzes pārcelties un iegūt pastāvīgu dzīvesvietu citā valstī?

Imigrācijas procedūras atšķiras, tās ir atkarīgas no pārcelšanās mērķa (darbs, mācības, bizness, ģimenes apvienošanās utt.), uzņēmējvalsts likumiem, speciālajām programmām un daudziem citiem faktoriem. Potenciālajam imigrantam ir jāzina ne tikai visi vīzas saņemšanas, statusa iegūšanas noteikumi, bet arī valsts iekšējās dzīves īpatnības. Veiksmīga muitas kontroles procedūras nokārtošana – tas ir tikai pirmais solis ceļā uz mērķi. Kā turpmāk dzīvot un strādāt jaunajā vidē, kā pielāgoties svešai mentalitātei? Veiksmes stāsti, citu cilvēku pieredze ir ne mazāk vērtīgs palīgs tam, kurš nolēmis pārcelties uz citu valsti.

 

Nevalstiskā organizācija InEurope darbojas saskaņā ar vienas pieturas aģentūras principu un nodrošina integrācijas atbalsta pasākumus trešo valstu pilsoņiem, nodrošina viņiem piekļuvi kompleksai informācijai par iespējām, tiesībām un atvieglojumiem, sniedz aktuālo informāciju par integrācijas pasākumiem, ko īsteno valsts un nevalstiskās organizācijas; nodrošina ar informatīvajiem materiāliem un resursiem, kas paredzēti trešo valstu pilsoņiem, kā arī sniedz būtisku vispārīgo informāciju par šādiem jautājumiem:

Kas ir imigrants un kādas ir viņa tiesības un pienākumi?

Kur atrast darbu?

Kur zvanīt ārkārtas gadījumos?

Uzziņu dienests

Latvijas bankas

Sabiedriskais transports

Starppilsētu un starptautiskie pārvadājumi

Mājokļa jautājumi, dzīvesvietas deklarēšana

Nodarbinātība, darba līgums

Uzņēmējdarbības uzsākšana un uzņēmuma reģistrēšana

Veselība

Izglītība

Personīgās mantas ievešana

Vecuma pensija

Prakse rāda, ka individuāla pieeja katra darba imigranta informētības un atbalsta uzdevumu risināšanā nodrošina vislabāko rezultātu, ļauj viņam ne tikai padziļināti izprast savu problēmu un atrast individuālu risinājumu, bet arī iegūt vairāk informācijas par savām tiesībām un iespējam Latvijas Republikā.

Liela nozīme ir arī tam, ka ieceļotājiem Latvijā ir iespēja saņemt šādu atbalstu no mums.