Darba devējam

Cienījamie darba devēji! Laipni lūdzam InEurope tīmekļa vietnes nevalstiskās integrācijas programmas „Integrācija – tā ir partnerība!” lapā darba devējiem!

Integrācija nenotiek likumos, stratēģijās un iestādēs. Integrācija notiek ikdienas dzīvē. Integrācijas laikā imigrants pielāgojas sabiedrības dzīvei. Sabiedrība var viņam palīdzēt šajā procesā.

Mēs vēlamies uzklausīt un iepazīstināt ar labiem un iedvesmojošiem piemēriem tam, kā mēs visi – valsts ierēdņi, pašvaldību iestāžu pārstāvji, sabiedrisko organizāciju darbinieki, darba devēji un darba kolektīvi – varam palīdzēt integrēties jaunajiem mūsu sabiedrības iedzīvotājiem. Mūsu mērķis – izveidot platformu darba devēju un darba ņēmēju saziņai, iepazīstināt ar veiksmīgu darba migrantu no trešajām valstīm un atbildīgu darba devēju sadarbības pieredzi.

InEurope nevalstiskās integrācijas programma piedāvā darba devējiem dažādus, vienlaikus pietiekami viegli īstenojamus un abpusēji izdevīgus, sadarbības veidus.

Piemēram, darba devējam tiek piedāvāta sadarbība integrācijas projekta ietvaros. Tās mērķis ir legālo migrantu sociālā adaptācija un darbā iekārtošana. Mēs esam cieši saistīti ar darba migrantiem, tāpēc esam labi informēti par problēmām, ar kādām viņi saskaras ikdienā, un par nepieciešamību attīstīt integrācijas pakalpojumus.

No vienas puses, Eiropas darba tirgum ir nepieciešams darbaspēks, no otras – ir nepieciešama darba migrantu sociālā adaptācija. Savukārt darba devējs ir ieinteresēts efektīvā darbiniekā.

Piedāvājot darba devējiem darba meklētājus no trešajām valstīm, InEurope nevalstiskā integrācijas programmas ietvaros uzņemas rūpes par darba migranta sociālo, sadzīves un tiesisko adaptāciju, tādējādi palīdzot darba devējam īsā laikā iegūt Latvijas sabiedrībā integrējušos darbinieku.

Atbalsts darba migrantam turpinās arī pēc darbā iekārtošanas, un tas iekļauj valodas apguvi, kultūras izzināšanu, palīdzību sabiedrībā pieņemto uzvedības normu ievērošanā, darba migrantu apmācību būt aktīviem un atbildīgiem.

Cienījamie darba devēji!

Mēs ceram uz aktīvu jūsu ieguldījumu integrācijas programmu īstenošanā un novēlam visiem veiksmīgu darbu!

Sazinoties ar mums, jūs varēsiet iegūt informāciju par darba meklētājiem dažādās nozarēs, kā arī ievietot informāciju par vakantajām darbavietām.